Ford Thanh Hóa

Địa chỉ : Lô 87 Đại lộ, Võ Nguyên GIáp, Phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 0979 169 989

Email : vxnam@thanhhoaford.com.vn

Website : fordthanhhoa.website